Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vraag leerlingenvervoer 2014-2015 bijtijds aan

Denkt u recht te hebben op leerlingenvervoer voor het schooljaar 2014-2015? Dien dan de aanvraag zo snel mogelijk bij de gemeente.

Aanvragen voor een tegemoetkoming leerlingenvervoer moet u in principe elk jaar opnieuw indienen. Een eenmaal toegekende vervoersvoorziening loopt dus niet automatisch door. Geen aanvraag, betekent ook geen vergoeding. Het is dus van groot belang dat u de aanvraag op tijd indient. Dat wil zeggen, zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór de start van het nieuwe schooljaar indient.

Digitaal aanvragen

  • Klik op ‘Loketten’ en vervolgens op ‘alle producten en diensten’
  • Vervolgens klikt u onder de letter L. op ‘leerlingenvervoer’, u krijgt nu de nodige informatie
  • Wilt u een aanvraag doen, klik dan op ‘Werkwijze (aanvragen)
  • U kunt de aanvraag 2014-2015 digitaal doen met behulp van uw DigiD

Afhandeling aanvraag

Leerlingenvervoer toetst uw aanvraag aan de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Pijnacker-Nootdorp en de daarbij behorende beleidsregels. In principe ontvangt u binnen acht weken bericht. Om tijdig op uw aanvraag te kunnen beslissen is het van groot belang, dat de aanvraag compleet is. Voeg zo nodig dus de gevraagde bewijsstukken bij.

Busje van connexion