Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorwoord van de wethouder

José van Egmond: "Wijken die werken draait om activiteiten en initiatieven in de wijk voor en door bewoners. Samen kunnen we er voor zorgen dat het fijn wonen en leven is in Pijnacker. Daarbij willen we meer dan eerst uitgaan van de eigen kracht in de wijk."

"Als gemeente trekken we niet meer alle projecten, maar zien we het meer als onze taak om mensen met elkaar in contact te brengen en zaken aan te jagen en te ondersteunen. Dat is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van betrokken organisaties als SWOP, Jongerenwerk en Rondom Wonen. In deze nieuwsbrief daarom niet alleen een opsomming van de projecten in de afgelopen periode, maar aandacht voor deze organisaties en de manier waarop zij hun steentje bijdragen aan een leefbare buurt.
"Daarnaast hebben we in deze nieuwsbrief aandacht voor Buurt&Zo, het nieuwe sociaal culturele hart in Pijnacker. Het is een plek van betekenis voor Pijnacker waar veel vrijwilligersorganisaties actief zijn en je elkaar kunt ontmoeten. Kent u het al? Gaat u gerust eens langs of bezoek de website www.buurtenzo.nl
"We gaan ook in op één van de projecten met een bijzondere inbreng van inwoners: de Klaproostunnel tussen Koningshof en Klapwijk. Ook bij dit soort zaken, waarbij de gemeente trekker is, proberen we zoveel mogelijk mensen te betrekken. Goede ideeën kunnen we altijd gebruiken.
"Een volgende nieuwsbrief besteden we graag weer helemaal aan bewonersinitiatieven. Misschien wel aan dat van u. Heeft u zelf een idee waarmee u de buurt nog leuker of gezelliger kunt maken? Neem dan contact op met wijkmanager Kees Konings of één van de betrokken andere organisaties."

José van Egmond, Kernwethouder Pijnacker