Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Vanaf donderdag 9 augustus tot 20 september liggen de voorontwerpbestemmingplan Boezem West 2019 en Balij-Bieslandse Bos 2019 ter inzage.

Voorontwerpbestemmingsplan Balij-Bieslandse Bos 2019

Dit project omvat de actualisatie van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Balij-Bieslandse bos’ Het plangebied ligt tussen de kernen Pijnacker en Nootdorp en ligt tegen de gemeentegrens met Delft aan. Het gebied wordt globaal begrensd door de Noordeindseweg (zuidwestelijke grens), de Tweemolentjesvaart / De Bras en de Geerweg / kern Nootdorp (noordwestelijke grens) en de Randstadrail Den Haag - Rotterdam (noordoostelijke grens). Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied aan de bebouwing van Pijnacker, het sportpark 'De Groene Wijdte' en de Vrederustlaan

Voorontwerpbestemmingsplan Boezem West 2019

Dit plan omvat deels de actualisatie van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Boezem & Boezemvaart’. Het plangebied ligt aan de noordwestzijde van de kern Pijnacker en omvat het bedrijventerrein Boezem West. Het plangebied grens in het oosten aan het te ontwikkelen bedrijventerrein Boezem Oost. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door grasland. De westelijke grens wordt gevormd door woonbebouwing aan de Vlielandseweg. Ten slotte wordt de noordelijke begrenzing gevormd door de Katwijkerlaan, de verbinding tussen Pijnacker en Zoetermeer

Bekijk de plannen op Actueel > Ter inzage

Inloopavonden

Wilt u meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan Boezem West? Dan bent u van harte welkom op de inloopavond op maandag 3 september. De inloopavond voor het voorontwerp Balij-Bieslandse Bos is op maandag 27 augustus. Op beide avonden kunt u het voorontwerp bekijken en in gesprek gaan met onze juridische beleidsmedewerkers. U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker.