Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voormalige Rabobanklocatie Delfgauw, ontwerp wijzigingsplan (in procedure)

Het ontwerp " Wijzigingsplan Voormalige Rabobanklocatie Delfgauw " heeft ter inzage gelegen.

Het ontwerpwijzigingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Plangebied

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan “Historische kern Delfgauw” en betreft een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de oprichting van 15 woningen in het plangebied. Doel van het plan is te voorzien in een adequate juridisch-planologische regeling voor de nieuwe bebouwing ter plaatse, nu een omgevingsvergunning is verleend en de bouw is gestart.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp.