Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorgenomen verkeersbesluit: toestaan fietsen op paden rondom scholen Koningshof (in procedure)

Na overleg met scholen en de bewonersvereniging Koningshof wil de gemeente het fietsen op de voetpaden rondom de scholen in Koningshof toestaan.

De voetpaden werden al veel gebruikt door fietsers. De gemeente wil de bestaande situatie legaliseren. De paden zijn breed genoeg, mits fietsers maar rekening houden met voetgangers. Bij de paden worden daarom voetgangersborden geplaatst met daaronder ‘fietsen als gast toegestaan’. Het fietsen wordt toegestaan maar het gebruik door scooters en bromfietsen blijft verboden.

De gemeente wil graag het fietsen in de gemeente bevorderen. Niet alleen vanuit duurzaamheid, maar ook om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren.

Voorgenomen verkeersbesluit

De gemeente gaat de situatie pas definitief aanpassen nadat zij hiervoor een verkeersbesluit heeft genomen.

Zienswijze indienen

iedereen kon een zienswijze indienen op het voorgenomen verkeersbesluit.

Besluit

Op basis van de zienswijzen neemt het college een definitief besluit. Tegen dit besluit kunnen alleen diegenen in beroep gaan die een zienswijze hebben ingediend.