Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorbereiding fase 6 Koningshof

Nu de schop in de grond is in fase 5, starten ook de voorbereidingen voor de herinrichting van fase 6. Dit is het deel van de Rivierenlaan vanaf het Oosterdiep tot aan de Grevelingen en Itterbeek. De gemeente start met het inventariseren van de situatie in de wijk en maakt daarna een schetsontwerp.

De bewoners van deze fase zullen hier in eerste instantie niets van merken. Het projectteam van de gemeente gaat aan de slag met het op papier voorbereiden van de werkzaamheden. Alle benodigde informatie moet worden verzameld en er is overleg met de nutsbedrijven. Zo wordt in kaart gebracht welke kabels en leidingen vervangen gaan worden, waar dus gegraven gaat worden en welke bomen en struiken daarvoor moeten verdwijnen.

Na deze inventarisatie worden alle werkzaamheden op een rijtje gezet en wordt een voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting gemaakt. Hierbij is ook samenspraak met de brandweer, want tijdens en na de opknapbeurt moeten de woningen natuurlijk bereikbaar zijn en blijven voor de hulpdiensten.

Informatieavond

Als het voorlopig ontwerp gereed is wordt het plan voorgelegd aan bewoners tijdens een informatieavond. Bewoners van dit deel van de wijk krijgen hiervoor per post een uitnodiging. We streven ernaar voor de bouwvakantie een informatieavond te houden.

Zij kunnen dan vragen stellen en suggesties doen voor verbeteringen. Alle vragen, opmerkingen en argumenten van de bewoners worden waar mogelijk meegenomen in de plannen. Deskundigen van de gemeente kijken of idee├źn haalbaar en toepasbaar zijn en dan pas worden de plannen definitief gemaakt.