Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorbereiding Berken- en Bomenbuurt

Aan het bestek voor de uitvoering van de werkzaamheden in de Berken- en Bomenbuurt wordt hard gewerkt. Samen met een ingenieursbureau en de nutsbedrijven is de gemeente volop bezig met de voorbereidingen voor het bestek. Het werk gaat in de zomervakantie van start.

Foto rapport Berken- en Bomenbuurt

Er zijn onderzoeken uitgevoerd op het gebied van ecologie, milieu, archeologie en naar de civieltechnische kwaliteit van de bodem en verhardingen. De eerste tekeningen en het conceptbestek zijn aangeleverd en worden nu door de gemeente getoetst en gecontroleerd. In mei moet de aanbesteding plaatsvinden, zodat in de zomervakantie begonnen kan worden met het werk. Daarvoor worden eind februari of begin maart, vóór het broedseizoen, de nodige bomen gekapt en struiken verwijderd.

Werk in de zomervakantie

Er is haast bij want in de zomervakantie willen we het riool van de Goudenregensingel -tussen de Meidoornlaan en Noordweg- vervangen. In vakantietijd geven de werkzaamheden minder overlast voor de daar gelegen scholen. Bovendien is de Goudenregensingel ook een uitrukroute van de brandweer en in vakantietijd is de alternatieve route via de Oostlaan, minder druk. De gemeente heeft overleg met de scholen, politie en brandweer hoe we de situatie tijdens de uitvoering overzichtelijk en veilig houden.