Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorbereiden op een ziektegolf

Het is goed mogelijk dat er zich in de toekomst in Nederland weer een griepepidemie voordoet. Dit kan er toe leiden dat een dusdanig groot percentage van de bevolking ziek wordt dat het maatschappelijk proces (deels) tot stilstand komt.

Tips om een griep uitbraak te voorkomen

  • Nies, hoest en snuit altijd in een papieren zakdoek en gooi deze meteen weg
  • Was handen altijd met water en zeep

Let op instructies van overheid

De overheid zal u op het moment dat een ziektegolf om zich heen dreigt te grijpen, via organisaties als het RIVM en de GGD, op de hoogte houden van de situatie en zo u mogelijk instructies geven:
www.GGD.nl
www.RIVM.nl