Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Volgorde werkzaamheden Parkbuurt

Gestart is bij de flats aan de Kuyperlaan. De bestrating is eruit gehaald, het riool vervangen, de glasvezelbuizen zijn gelegd en er is zand gestort, véél zand. Recent is begonnen met het bestraten. Later volgt het inrichten van plantsoenen en speelplekken.

Straat waaraan gewerkt wordt in de Parkbuurt in Pijnacker Noord

Ditzelfde gebeurt achtereenvolgens bij de andere flats aan de Savornin Lohmanlaan, Schaepmanlaan, Troelstralaan, Gerbrandylaan en Cort van der Lindenlaan.

Na de flats zijn de Troelstralaan en Nobellaan aan de beurt. De weg wordt opengebroken en waar mogelijk al opgehoogd, kabels en leidingen worden vervangen en daarna worden trottoirs en voortuinen opgehoogd. Tot slot volgt de nieuwe bestrating en wat nieuw groen.

30 km weg

Als dit klaar is wordt de Thorbeckelaan aangepakt. Eerst de ‘U bocht’ en dan het stuk Thorbeckelaan richting Meidoornlaan. Het tijdelijke asfalt wordt verwijderd en de weg wordt vervolgens definitief ingericht als een 30 km weg. Eind volgend jaar is dan een groot deel van de verkeershoofdroute door de wijk gereed; van de rotonde bij de Noordweg tot aan de Meidoornlaan. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, zowel voor bewoners als voor schoolgaande kinderen.

Hoofdroute

Meer lezen over de ontwikkeling van de hoofdroute?
Lees het artikel over de wijkontsluitingsweg en op www.pijnacker-noord.nl