Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers

Asielzoekers die naar Pijnacker-Nootdorp komen hebben veel hulp nodig om alles te regelen. VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen.

Vluchtelingen die vanuit een asielzoekerscentrum in Pijnacker-Nootdorp komen wonen, willen graag een nieuw bestaan opbouwen in onze gemeente. Maar in het begin weten zij onvoldoende de weg om alles alleen te kunnen doen. Zij kennen de taal en het systeem in Nederland niet.

Ondersteuning

Vrijwilligers van VluchtelingenWerk begeleiden hen bij het aanvragen van allerlei voorzieningen. Zij ondersteunen met het doornemen van post, invullen van formulieren, regelen van bankzaken en andere concrete hulpvragen. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij eigen kracht en verantwoordelijkheid van de vluchteling centraal staan.

Spreekuur

Wij zoeken vrijwilligers die op woensdagochtend bij toerbeurt spreekuur houden en zo nodig vluchtelingen thuis bezoeken of meegaan naar instanties om hen te ondersteunen met hun hulpvragen (minimaal acht uur per week). VluchtelingenWerk Pijnacker-Nootdorp is gevestigd in het Sociaal Cultureel Centrum, Prins Hendrikstraat 28 in Pijnacker.

Meer informatie

Meer informatie of aanmelden? Dat kan via Inge van der Linden of Eveline van Emmerik, tel. 015 - 760 02 90/1 90. E-mail: vluchtelingenwerk@participedelft.nu