Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vlielandseweg 2013 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan Vlielandseweg 2013 heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.

Plangebied

Het bestemmingsplan Vlielandseweg betreft een herziening van een deel van de bestemmingsplannen Boezem & Boezemvaart en Buitengebied (Pijnacker). Het plangebied omvat een aantal percelen aan de Vlielandseweg, namelijk Vlielandseweg 24/24A, de gronden achter Vlielandseweg 123-129 en de percelen Vlielandseweg 131-139.