Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visieverkenning Pijnacker Centrum

Pijnacker-Nootdorp maakt een nieuw bestemmingsplan voor het centrumgebied van Pijnacker. Eén van de eerste stappen was het maken van een visieverkenning, waarmee we een (toekomst) visie voor het gebied schetsen. Deze visie was door iedereen in te vullen met ideeën of concrete initiatieven.

Reacties op de visieverkenning Pijnacker-Centrum

Een reactie geven op de visieverkenning Pijnacker-Centrum kon tot en met 24 februari 2016. De stukken van de visieverkenning kunt u onder aan deze pagina nog steeds zien.

Wat is een visieverkenning?

Een visieverkenning is nieuw voor de gemeente. Het is een eerste stap in het maken van een nieuw bestemmingsplan. Met de visieverkenning willen we bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden meer betrekken bij het maken van een nieuw bestemmingsplan.

Over Pijnacker-centrum

Pijnacker-Centrum is de naam van het gebied, dat globaal begrensd wordt door De RandstadRail in het oosten, het Oude dorp in het zuiden, de Europalaan/ Nootdorpseweg in het westen en Pijnacker Noord in het noorden. Pijnacker-Centrum wordt over het algemeen beschouwd als het winkelcentrum van Pijnacker. Pijnacker-Centrum is echter veel meer dan dat. Naast winkels zijn er bedrijven, kantoren, restaurants, cafés en vooral ook woningen. Er zijn zelfs meer woningen dan winkels.

De documenten van de visieverkenning

De visieverkenning bestaat uit een algemeen deel, een visiekaart en een toelichting het relevante beleid van rijk en provincie.

Zie verder