Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visie Sociaal Domein

De tijden zijn veranderd. Van de rijksoverheid krijgt de gemeente minder geld, maar wél nieuwe taken. Op het gebied van werk, inkomen en zorg verandert nogal wat. Hoe we dit gaan doen, hebben we vastgelegd in de Visie op het Sociaal Domein.

Meer zelf doen

Meer dan vroeger gaan we uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners. Zo kijken we voortaan eerst wat u zelf kunt, of wat u samen met uw omgeving kunt regelen. Als dat niet lukt , zoeken we naar een oplossing. De gemeente helpt, maar neemt niet over. Inwoners zullen meer zelf moeten doen en vaker voor elkaar moeten zorgen. We verwachten dus een grotere bijdrage van iedereen die daartoe in staat is.

Er gaat veel veranderen. Dat is soms moeilijk. Maar het biedt ook kansen voor innovatie en creativiteit, waarvan wij weten dat dat in ruime mate aanwezig is in onze gemeente!