Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visie op glastuinbouw

De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van de glastuinbouw in de regio.

Samen met partners in de Greenport Westland-Oostland wil de gemeente:

  • de bereikbaarheid verbeteren;
  • het productiegebied (waar nodig) efficiënter inrichten;
  • de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven optimaliseren;
  • productiemethoden moderniseren en duurzamer maken.

Deze punten zijn voor de gemeente belangrijke voorwaarden voor de toekomst van de glastuinbouwsector. Pijnacker-Nootdorp werkt hiervoor nauw samen met de gemeente Lansingerland en het glastuinbouwbedrijfsleven in het Oostland.

In Pijnacker-Nootdorp is voldoende ruimte om de komende decennia een productiegebied van 325 hectare in stand te houden.

De gemeente wil de ruimtelijke ontwikkeling versnellen door zich in te zetten om de belangen van burgers, ondernemers en de sector op één lijn te brengen. Ook hier is samenwerking dus heel belangrijk.