Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visie op energieneutrale gemeente ter inzage

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zet zich in om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Hoe we dat gaan doen staat in de ontwerp thematische structuurvisie duurzame energie en energieneutraliteit. Deze ligt nu ter inzage, samen met het concept uitvoeringsprogramma.

Een hand die een kaart vasthoudt met daarop een afbeelding van een huis in kleuren

U kunt de ontwerpvisie en het concept-uitvoeringsprogramma 2016-2018 inzien en uw reactie hierop geven tot 23 september 2015. Bekijken kan online of bij het gemeentekantoor in Pijnacker.

In samenspraak gemaakt

Bij het maken van deze visie is de gemeente met verschillende partijen om de tafel gegaan. In drie sessies – met de glastuinbouw, ondernemers en inwoners – is besproken waar we naar toe willen in 2050, waar kansen liggen en hoe we deze als samenleving kunnen oppakken. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de thematische structuurvisie en het uitvoeringsplan.

Ambities en uitvoering

In deze ontwerpvisie leest u hoe de gemeente samen met inwoners en bedrijven de ambitie voor een energieneutrale gemeente de komende 10 tot 15 jaar wil invullen. De visie richt zich op de sectoren: wonen, glastuinbouw en overige bedrijven.
In het concept uitvoeringsprogramma staat welke acties van 2016 tot en met 2018 worden opgepakt.