Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visie op duurzame mobiliteit Pijnacker-Nootdorp 2040 (geldend)

De visie op duurzame mobiliteit Pijnacker-Nootdorp 2040 laat zien hoe de gemeente de ambities op het vlak van duurzame mobiliteit wil vormgeven tot 2040. Daarmee is het een paraplu voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid.

Visie op duurzame mobiliteit Pijnacker-Nootdorp 2040

De visie richt zich op gedragsverandering, verduurzaming en de reductie van (auto)mobiliteit. Aan bod komen de thema’s wonen, werken en recreëren. De visie is in participatie met inwoners en ondernemers tot stand gekomen via bijeenkomsten en enquêtes.