Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visie op bedrijventerreinen en kantorenlocaties

De gemeente probeert vraag en aanbod van bedrijventerreinen, lokaal en binnen de regio, goed op elkaar af te stemmen.

Op dit gebied werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp nauw samen met verschillende buurgemeenten. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wordt ruimte geboden aan verschillende doelgroepen. Het aanbod in Pijnacker-Nootdorp is vooral gericht op lokaal verzorgende bedrijven en kleinere bedrijven die in de regio actief zijn. Het aanbod in de gemeente wordt daarop aangepast.

Doelgroepen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp probeert actief en doelgericht bedrijven naar zich toe te trekken, zodat de bedrijventerreinen goed benut worden. De belangrijkste doelgroepen voor Pijnacker-Nootdorp zijn:

  • (groot)handel;
  • bouw;
  • nijverheid;
  • zakelijke dienstverlening;
  • gezondheids- en welzijnszorg;
  • bedrijven gerelateerd aan glastuinbouw;
  • ZZP'ers.