Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visie Bodemenergie

De gemeenteraad heeft in december 2017 de “Visie Bodemenergie: daar krijg je energie van” vastgesteld. Deze visie geeft antwoord op de vraag hoe Pijnacker-Nootdorp alle bodemenergie binnen de gemeente kan gebruiken om een energieneutrale gemeente te worden.

Uit onderzoek blijkt dat de ambitie voor een groot deel met bodemenergie kan worden bereikt. Binnen de gemeente is namelijk een zeer grote hoeveelheid bodemwarmte aanwezig, zowel de diepe geothermie (aardwarmte) als de ondiepe systemen (warmte koude opslag).

Veel huizen en bedrijven kunnen hiermee voorzien worden. Bij ongeveer 17.800 huizen en bij de bedrijventerreinen gebeurt dit nu nog met aardgas. Maar inmiddels ontvangen al 22 glastuinbouwbedrijven, de Viergang, het Stanislascollege en 470 appartementen in Pijnacker Noord aardwarmte.

Met de Visie Bodemenergie wil de gemeente samen met de inwoners alle bestaande woningen en nieuwbouw versneld van duurzame warmte te voorzien.

Wat doet de gemeente Pijnacker-Nootdorp

  • Onderzoek naar welke bestaande woningen/woonwijken er in aanmerking komen voor bodemenergie
  • Onderzoek naar de mate van na-isolatie bij bestaande woningen en de vervolgstappen
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van ondiepe bodemenergie voor specifieke type glastuinbouwbedrijven
  • Monitoren van de bodemenergie bij kantoren/bedrijventerreinen. Bij belangstelling vanuit de partijen anticiperen
  • Regie voeren bij op de aanleg en ordening van energiesystemen en warmteleidingen in openbaar terrein (faciliteren en stimuleren)
  • Samenwerking in Oostland om diepe geothermie vorm te geven