Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verzin een naam voor mfa Keijzershof

Op dit moment is de bouw van de multifunctionele accommodatie Keijzershof goed op schema. Maar… een geschikte naam voor het in aanbouw zijnde complex ontbreekt nog. Wie een pakkende naam en slogan weet, kan deze vanaf 29 mei tot en met woensdag 27 juni inzenden en maakt daarmee kans op een mooie prijs.

Multifunctionele accommodatie Keijzershof

De mfa Keijzershof ligt aan de rand van het toekomstige wijkpark in de nieuwe wijk Keijzershof. Het complex omvat drie basisscholen: De Keizerskroon, De Vlinderboom en de school voor speciaal basisonderwijs De Prinsenhof. Er komt een kindercentrum van SkippyPepijn met peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

De sporthal is bestemd voor het gymonderwijs, voor Oliveo Handbal, die er een eigen kantine krijgt en voor eventuele andere sportverenigingen. Buiten komen nog twee verharde handbalvelden voor Oliveo Handbal, waarvan er één overdag als speelplaats wordt gebruikt.

Doe mee!

Alle gebruikers van de mfa Keijzershof roepen iedereen op om mee te doen aan de prijsvraag ‘Verzin een toepasselijke naam voor de mfa Keijzershof met een pakkende slogan!’ De naam moet makkelijk uit te spreken zijn. Er worden vier prijzen beschikbaar gesteld. De winnaar van de 1e prijs ontvangt een waardebon van € 100,--, ter besteding bij Pieter’s Brasserie in Keijzershof....

Criteria

De organisatie heeft bepaald dat de ingezonden namen de lading moeten dekken van de activiteiten die onder het dak van de mfa Keijzershof vallen en de samenwerking tussen de verschillende partijen benadrukken (leren, spelen, sporten, ontwikkelen, samenwerken en verbinden).

Jury

De termijn van inzending is inmiddels verstreken. Een jury, bestaande uit alle gebruikers van de mfa Keijzershof en de gemeente, gaat zich buigen over de ingezonden namen. De winnende naam wordt begin juli bekend gemaakt en tijdens de opening van de mfa Keijzershof feestelijk onthuld.

Voorwaarden

Lees hieronder de voorwaarden voor deelname.