Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2019-2020, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2019/2020’ heeft ter inzage gelegen.

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op een onderstaande locaties in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het bestemmingsplan dient zowel deze ontwikkelingen mogelijk te maken, als ook ter reparatie van enkele vigerende ruimtelijke plannen binnen de gemeente en heeft geen duidelijke grens:

 • Berkelseweg 28 (Pijnacker) bouw van 7 nieuwe woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling
 • Nieuwkoopseweg 46a en 44a (Pijnacker) bouw van 4 nieuwe woningen en sloop/nieuwbouw van een 5e woning
 • Oude Leedeweg 5 (Pijnacker)bouw van 7 nieuwe woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling
 • Volkstuinen Nieuwkoopseweg (Pijnacker) aanpassen regeling voor overnachten
 • Katwijkerlaan 107 (Pijnacker) aanpassen bestemming en bouwvlak voor bouw woning
 • Klapwijkseweg 55 (Pijnacker) bouw van 3 nieuwe woningen
 • 's Gravenweg 34a (Nootdorp) aanpassen bouwvlak naar geldende bouwmogelijkheden
 • Boezem Oost (Pijnacker) grenzen bestemmingen aanpassen naar nieuwe inrichting terrein
 • Lange Campen 4 (Pijnacker) herbouw woning, aanpassen bouwvlak
 • Koningshof 20 (Pijnacker) renoveren en uitbreiden woning
 • Oude Leedeweg 28 (Pijnacker) aanleggen ontsluitingsweg bij twee woningen
 • Keulseweg 36 (Pijnacker) bouw van 3 nieuwe woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling
 • Snippergroen (Goudplevierweide 18, Klapwijkseweg 75, Koninginnehof 67, Noordweg 55, Rivierenlaan 98, Oosterdiep 8 in Pijnacker en Laakweg 2, Veenakker 63 in Nootdorp)

Daarnaast zit het aanpassen van de bestemming en bouwvlak voor uitbreiding van de (Casa)school op het Scholencomplex Koningshof (Pijnacker) nog in dit voorontwerp Verzamelplan. Deze ontwikkeling gaat, na de beantwoording van de inspraakreacties, uit het Verzamelplan en gaat dan door als zelfstandig ontwerpbestemmingsplan.

Inzage

Dit plan kan hieronder digitaal worden ingezien en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een inspraakreactie indienen.