Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2019-2020, ontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2019/2020’ heeft ter inzage gelegen.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan betreft:

 • Volkstuinen Nieuwkoopseweg te Pijnacker: aanpassen regeling voor overnachten;
 • Katwijkerlaan 107 te Pijnacker: aanpassen bestemming en bouwvlak voor bouw woning;
 • Klapwijkseweg 55 te Pijnacker: bouw van 3 nieuwe woningen;
 • 's Gravenweg 34a te Nootdorp: aanpassen bouwvlak naar geldende bouwmogelijkheden;
 • Boezem Oost te Pijnacker: grenzen bestemmingen aanpassen naar nieuwe inrichting van het terrein;
 • Lange Campen 4 te Pijnacker: herbouw woning, aanpassen bouwvlak;
 • Koningshof 20 te Pijnacker: renoveren en uitbreiden woning;
 • Oude Leedeweg 28 te Pijnacker: aanleggen ontsluitingsweg bij twee woningen;
 • Snippergroen omzetten in een Tuin- of Woonbestemming op 8 locaties, te weten: Goudplevierweide 18; Klapwijkseweg 75; Koninginnehof 67; Noordweg 55; Oosterdiep 8 en Rivierenlaan 98 Pijnacker; Laakweg 2 en Veenakker 63 te Nootdorp

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.