Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018-2019, ontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018/2019’ met ingang van 22 november 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft:

  1. Uitbreiden van een woning (hoofdgebouw) aan de Dakota 5 (Nootdorp)
  2. Omzetten van bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het perceel Noordeindseweg 8 (Delfgauw)
  3. Realiseren van een zorgkwekerij op het perceel Rijskade 11 (Pijnacker)
  4. Vervangen van een vrijstaande woning door een twee-onder-één-kapwoning aan de Vlielandseweg 6-C (Pijnacker)
  5. Verplaatsen bedrijfswoning Delftsestraatweg 54 (Pijnacker)
  6. Realisatie Uitrit c.a. Wilgenweg 82A (Oude Leede)
  7. Uitbreiden van een bedrijfswoning (hoofdgebouw) Zuideindseweg 112
  8. Snippergroen (Dreeslaan 45, Emmastraat 65, Grevelingen 10 en 35 in Pijnacker en Burgemeester Merkusstraat in Delfgauw)

Inzage

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen. Vul daarvoor het formulier zienswijze ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2018-2019 is.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635.