Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018-2019 (in procedure)

In het bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018/2019 zijn alle (bouw)plannen opgenomen waar het college van B&W in principe akkoord mee is, maar die niet passen in de huidige bestemmingsplannen. We maken deze ontwikkelingen juridisch mogelijk met een aangepaste bestemming in één verzamelplan. Dit plan heeft ter inzage gelegen.

Door alle nieuwe (bouw)plannen te bundelen in een verzamelplan worden de kosten door de initiatiefnemers gedeeld. Daardoor zijn zij goedkoper uit dan bij het los verlenen van een vrijstelling op een bestemmingsplan of voor het maken van een apart bestemmingsplan. Naast het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen kan de gemeente in dit verzamelplan ook een paar kleine wijzigingen in bestemmingsplannen doorvoeren. Net als bij elk bestemmingsplan kunt u ook dit verzamelplan inzien en uw reactie geven.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt voor elke bestemming, bijvoorbeeld een locatie of een gebied, aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Als een bestemmingsplan verouderd is, moet het worden herzien. De gemeente kan een bestemmingsplan ook herzien om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken.

Overzichtskaart VOBP Verzamelplan 2018-2019

Grenzen van het bestemmingsplan

Het Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018/2019 bestaat voornamelijk uit een aantal ontwikkellocaties binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en heeft geen duidelijke grens:

  1. Uitbreiden van een woning (hoofdgebouw) aan de Dakota 5 (Nootdorp)
  2. Omzetten van bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het perceel Noordeindseweg 8 (Delfgauw)
  3. Realiseren van een zorgkwekerij op het perceel Rijskade 11 (Pijnacker)
  4. Vervangen van een vrijstaande woning door een twee-onder-één-kapwoning aan de Vlielandseweg 6-C (Pijnacker)
  5. Verplaatsen bedrijfswoning Delftsestraatweg 54 (Pijnacker)
  6. Realisatie Uitrit c.a. Wilgenweg 82A (Oude Leede)
  7. Uitbreiden van een bedrijfswoning (hoofdgebouw) Zuideindseweg 112
  8. Snippergroen (Dreeslaan 45, Emmastraat 65, Grevelingen 10 en 35 in Pijnacker en Burgemeester Merkusstraat in Delfgauw)

Procedure van een bestemmingplan

Een nieuw bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de omgeving. Bewoners en belanghebbenden hebben daarom inspraak in de verschillende fasen van de bestemmingsplanprocedure. Voor dit bestemmingsplan start nu een eerste fase, met daarin een inspraaktraject voor inwoners en andere belanghebbenden. De formele, juridische publicatie hiervan staat op www.overheid.nl

Bestemmingsplan inzien

U kon het voorontwerpbestemmingsplan inzien van 14 mei 2018 tot 25 juni 2018. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl staan de stukken ook.

Inspraakreactie

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders.