Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan betreft:

 1. Kortelandseweg 28 te Nootdorp: bouw twee nieuwe woningen;
 2. Gildeweg 1 te Nootdorp: uitbreiding Van der Valk hotel;
 3. Dorpsstraat 12 te Nootdorp: functiewijziging naar dienstverlening zonder baliefunctie en max. 5 wooneenheden;
 4. Dorpsstraat 40 te Nootdorp: functiewijziging naar wonen;
 5. Delftsestraatweg 152 te Delfgauw: passende regeling en onderbouwing voor Grillroom Muko;
 6. Zuideindseweg 71 te Delfgauw: functiewijziging naar agrarisch - vrijkomende agrarische bebouwing;
 7. Vlielandseweg nabij 6d te Pijnacker: bouw drie nieuwe twee-onder-een kapper;
 8. Zuidweg 3 te Pijnacker: verruiming mogelijkheden woonbestemming conform beleid buitengebied;
 9. Veenweg 34 te Nootdorp: verruiming aanduidingsvlak voor wonen;
 10. Marijkestraat 1 te Pijnacker, Laan der Zeven Linden 37 te Delfgauw, Gaaghof 18 te Pijnacker: 3x verkocht snippergroen omzetten naar tuinbestemming;
 11. Perceel Zuideindseweg schuin tegenover Gildeweg 5 te Delfgauw: verschuiven van nieuw (woon)kavel voor een RvR-woning.

De locatie Zuideindseweg naast 56c te Delfgauw (ruimte voor ruimte, bouw twee nieuwe vrijstaande woningen) is door de gemeenteraad bij amendement uit het bestemmingsplan geschrapt.