Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verzamelplan Nootdorp (geldend)

Hier kunt u het ruimtelijk plan Verzamelplan Nootdorp inzien.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Verzamelplan Nootdorp” gewijzigd heeft vastgesteld.

Voornoemd plan voorziet in een planologische regeling voor een 15 tal locaties in de kern Nootdorp. Te weten Hoogeveenseweg 12, Sportparkweg 10, Frienshipring 12, Gildeweg, Hofweg, Dakota, Kievietsbloem, Kortelandseweg 2, Texel en omgeving, ’s-Gravenweg 30, Dorpsstraat 82 t/m 90, Penningkruid 9, Zwanenbloem 15-29, Geerweg 61 en geerweg 30-32. Het bestemmingsplan dient zowel een aantal woningbouwprojecten mogelijk te maken, als ook ter reparatie van vigerende plannen binnen de kern Nootdorp.

Documenten