Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Verzamelplan 2017/2018, ontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2017/2018’ heeft ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan dient zowel een aantal ontwikkelingen mogelijk te maken, als ook ter reparatie van vigerende ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Het doel van voorliggend bestemmingsplan is de bestemmingsregelingen voor de hieronder te noemen locaties aan te passen aan de gewenste situatie:

 • Monnikenweg 3A e.o. te Pijnacker: bestemmingswijziging naar Woongebied;
 • Monnikenweg 15 te Pijnacker: opnemen van een Woon- en Waterbestemming ter plaatse van de wijzigingsbevoegdheid, met een bouwvlak voor 1 woning;
 • Klapwijkseweg 41 te Pijnacker: opnemen van een bouwvlak ten behoeve van woning(en) op het achtergebied, ter plaatse van huidige loods;
 • Rijskade 1a te Pijnacker: uitbreiding van Intratuin, bestemmingswijziging naar Detailhandel -Tuincentrum;
 • Zuideindseweg 5 te Delfgauw: bestemmingswijziging naar Wonen;
 • Komkommerweg te Pijnacker: verplaatsing van de locatie van een nieuwe (bedrijfs-) ontsluitingsweg;
 • Wilgenweg 70 te Pijnacker: bestemmingswijziging naar Wonen;
 • Snippergroen omzetten in een Tuin- of Woonbestemming op 2 locaties, te weten:
  • Oudlaan 35 te Pijnacker
  • Burgemeester Merkusstraat 7 te Delfgauw

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan hieronder downloaden.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.

Hoorzitting

De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting ten overstaan van de speciale hoorcommissie van de gemeenteraad. Voor deze hoorzitting krijgen u als indiener van uw zienswijze een uitnodiging.

Documenten