Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verwijderen paaltjes fietspaden Pijnacker

Net als in Delfgauw en Nootdorp verwijdert de gemeente dit jaar 27 van de 47 paaltjes in de fietspaden in Pijnacker. Dit voorkomt kleine ongevallen van (brom-) fietsers in het verkeer. Alleen waar het echt nodig is, blijven de paaltjes in het fietspad staan.

Onderzoek

We hebben onderzoek gedaan naar alle locaties, op onderstaande overzichtskaartjes ziet u welke palen we gaan
verwijderen.

Nadelen fietspaaltjes

In het verleden zijn veel palen in fietspaden geplaatst. Dit gebeurde bijvoorbeeld om te voorkomen dat auto’s over fietspaden kunnen rijden. Tegenwoordig is er meer oog voor de nadelen, zoals (mogelijke) ongevallen op fietspaden door een botsing met een paal. De laatste jaren is er een stijging van dit soort ongevallen, vandaar dat we er iets aan willen doen.

Zo min mogelijk paaltjes

Voordat we een paal bij een fietspad plaatsen, kijken we extra kritisch naar de noodzaak. Uitgangspunt is zo min mogelijk fietspalen plaatsen. Voor bijzondere verkeerssituaties geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld als aantoonbaar veel auto’s van fietspaden gebruik maken of ter voorkoming van schade aan fietsbruggen.

Vragen of tips?

Heeft u vragen of tips over het verwijderen van de fietspaaltjes in Delfgauw? Stuur dan een e-mail naar verkeer@pijnacker-nootdorp.nl onder vermelding van ‘Fietspaaltjes in fietspaden Nootdorp’.