Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vervolg ontwerp Bomen- en Berkenbuurt

In juni 2015 hebben wij het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de Bomen- en de Berkenbuurt. Via de reactieformulieren hebben wij een aantal vragen en opmerkingen ontvangen die we -voor zover mogelijk- hebben meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Woningen Berkenoord met bomen en vijver op voorgrond

Binnenkort ronden wij het Definitief Ontwerp af met een presentatieboekje dat samen met de Nota van beantwoording op de website wordt geplaatst. Wij attenderen u hierop via de Gemeenteberichten in Telstar.

Daarna wordt in 2016 het ontwerp omgezet in het bestek, waarmee we ook deze laatste buurt in Pijnacker Noord kunnen gaan aanbesteden.
De start van de werkzaamheden is gepland voor het voorjaar van 2017.