Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verontreinigde grond Kuyperlaan

Bij de aanleg van een duiker achter de flat aan de Kuyperlaan is verontreinigde grond aangetroffen, waardoor dat werk stilgelegd moest worden.

Grondwerkzaamheden in de Kuyperlaan

De plaatselijke bodem is de afgelopen weken uitvoerig onderzocht door een specialistisch bureau. De verontreiniging met PAK’s, poly-aromatische koolwaterstoffen, bevindt zich over een groot deel van het grasveld op circa 1 meter diepte. Een sanering is niet noodzakelijk, maar waar de duiker verder gelegd moet worden is wel speciale aandacht nodig. Ook wordt de lengte van de duiker en de vorm van de te graven waterpartij iets aangepast.