Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verloren en gevonden voorwerpen in uw bedrijf

Winkeliers en ondernemers in de Horeca krijgen er regelmatig mee te maken: verloren en gevonden voorwerpen. De vinder van een voorwerp is wettelijk verplicht om dat weer bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. De gemeente vraagt of u deze voorwerpen wilt laten registreren bij de gemeente. Dat kan eenvoudig via het digitale loket.

Gevonden voorwerp zelf bewaren

Het aangeven van een gevonden voorwerp kan in de eerste plaats via het digitale loket van de gemeente. Als u dat doet én u kiest er voor het object zelf te bewaren, hoeft u niet meer naar het gemeentekantoor te komen. U bent dan wel verplicht het gevonden voorwerp goed te verzorgen.
Als u geprobeerd heeft de eigenaar van het gevonden voorwerp te achterhalen en daarvoor aantoonbare kosten heeft gemaakt, heeft u recht op vergoeding daarvan. Dat geldt ook voor de kosten die gemaakt zijn voor het bewaren van het voorwerp.

Gevonden voorwerp niet zelf bewaren

Ondernemers die gevonden voorwerpen niet zelf willen bewaren, gaan wel naar het gemeentekantoor. Daar geven zij het voorwerp af. In dat geval is de gemeente de beheerder en verantwoordelijk voor het onderhoud. Dan hoeft u ook geen webformulier in te vullen.

Niet de vinder

Bent u niet zelf de vinder, dan kunt u er ook voor kiezen om de daadwerkelijke vinder door te verwijzen naar de gemeente. In dat geval verzorgt de vinder de digitale registratie of brengt deze zelf het voorwerp naar de gemeente.

Identiteitsbewijzen altijd naar gemeente brengen

Wij adviseren u dringend om gevonden identiteitsdocumenten niet zelf te bewaren, maar deze zo snel mogelijk naar het gemeentekantoor te brengen.

Eigendom

Een gevonden voorwerp wordt niet onbeperkt bewaard. Een gevonden voorwerp met een maximale waarde van € 450 wordt als de oorspronkelijke eigenaar zich niet meldt na 3 maanden eigendom van de beheerder. Heeft het gevonden voorwerp een hogere waarde, dan geldt een termijn van 1 jaar. Na afloop van de bewaartermijn mag de nieuwe eigenaar het voorwerp houden, verkopen, weggeven of vernietigen.

Heeft uw klant een voorwerp verloren?

Als uw klant een voorwerp in deze gemeente heeft verloren, dan kunt u hem doorverwijzen naar het product Gevonden en verloren voorwerpen in ons digitale loket. Wij nemen contact op met de klant als het voorwerp gevonden wordt en bij ons is aangemeld.