Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkoop IJslandvorderingen (Landsbanki)

De gemeente Pijnacker-Nootdorp denkt er ook over haar vordering op de IJslandse bank Landsbanki te verkopen, net zoals de Nederlandse Staat heeft gedaan.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp denkt erover haar vorderingen op de bank Landsbanki te verkopen aan geïnteresseerde marktpartijen en investeerders. Op korte termijn wordt hiervoor een marktverkenning uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van deze verkenning zal tot verkoop worden overgegaan.

Noord-Hollandgroep

De gemeente Pijnacker-Nootdorp trekt hierbij op met een aantal decentrale overheden, die ook een vordering hebben op Landsbanki. Deze zogenaamde Noord-Hollandgroep* heeft een totale vordering van ongeveer 166 miljoen euro. Daarvan is circa 12,4 miljoen euro van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Meer dan de helft is al terug

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft tot nu toe iets meer dan de helft van haar claim terugontvangen (6,9 miljoen). Deze maand zou een nieuwe betaling plaatsvinden, waarmee de gemeente nog eens ongeveer een kwart geïncasseerd zou hebben. Deze betaling is opgeschort naar eind volgende maand (30 september 2014), omdat IJsland beperkingen heeft opgelegd voor de uitvoer van buitenlandse valuta.

Gewijzigde omstandigheden

De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën hebben het Rijksaandeel van de IJslandse vorderingen verkocht. De Nederlandse Staat kan op korte termijn het volledige bedrag tegemoet zien. De Nederlandsche Bank zal slechts in beperkte mate betrokken blijven bij de lopende juridische procedures richting en op IJsland. Deze fors gewijzigde omstandigheden maken dat de decentrale overheden in de Noord-Hollandgroep zich op hun positie moeten beraden.

Meest kansrijke optie

Peter van Haagen, wethouder Financiën:

"De gemeente Pijnacker-Nootdorp zet alles in het werk de resterende vordering van 5,4 miljoen terug te krijgen. Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt de verkoop van de vordering hiervoor de meest kansrijke optie".

Steun van De Nederlandsche Bank (DNB)

De Noord-Hollandgroep betreurt dat zij, tegen de afspraak in, niet vooraf door De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën is betrokken bij deze verkoop. Ze heeft met het ministerie van Financiën gesproken over de mogelijkheden hun vorderingen alsnog met dezelfde condities in de verkoop mee te laten lopen. Dat is niet gelukt. Met De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën is nu afgesproken dat zij de Noord-Hollandgroep steunen en adviseren bij de eventuele autonome verkoop van hun vorderingen.

* De Noord-Hollandgroep bestaat uit 16 decentrale overheden die zich verenigd hebben in een samenwerkingsverband onder voorzitterschap van de provincie Noord-Holland. Het betreft de provincie Noord-Holland, de gemeenten Asten, Amstelveen, Alphen aan den Rijn, Dordrecht, Goes, Graafstroom, Naarden, Opmeer, Pijnacker-Nootdorp, Texel, Veere en Zundert, het waterschap Roer en Overmaas, de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en Samenwerking Belasting en Waarderen.