Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeerstorenplein Nootdorp, wijzigingsplan vastgesteld (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 22 januari 2019 het "Wijzigingsplan Verkeerstorenplein" heeft vastgesteld.

Aan het Verkeerstorenplein in Nootdorp, op de locatie Het Avontuur is Amvest, in samenwerking met Dagelijks Leven, voornemens een kleinschalige woonzorglocatie te realiseren. Hier kunnen mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies straks wonen zoals thuis, in een prettige, vertrouwde omgeving, dichtbij familie en vrienden. Het voortzetten van het dagelijks leven zoals de bewoners gewend waren staat bij Dagelijks Leven centraal.

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor deze wijziging noodzakelijk is.

Wijzigingsbevoegdheid

In het bestemmingsplan ‘1e partiele herziening Nootdorp-Noord’ is voor het plangebied de bestemmingen ‘Maatschappelijk’ en ‘Groen’ opgenomen en is ter plaatse een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen en aanduidingen (waaronder bouwvlakken) van de gronden ter plaatse te wijzigen in de bestemmingen Wonen en Tuin met inachtneming van een aantal regels. Aan deze gestelde eisen wordt voldaan, waardoor er gebruik gemaakt kan worden van deze wijzigingsbevoegdheid.

Ter inzage

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het wijzigingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.