Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen (ter inzage)

De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. We willen snel kunnen inspelen op aanvragen voor elektrische laadpalen. Daarom is nu een verkeersbesluit genomen waarmee we op 64 locaties parkeerplaatsen reserveren voor het opladen van elektrische auto’s.

Het gaat om parkeerplaatsen bij een laadpaal die alleen gebruikt mogen worden voor het opladen van een elektrische auto. Een laadpaal wordt pas geplaatst als inwoners uit de buurt hiervoor een geldige aanvraag doen.

Het ontwerp-verkeersbesluit heeft vanaf 26 oktober tot en met 7 december 2017 ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden hun zienswijze over het besluit kenbaar maken. De ontvangen zienswijzen gaven geen aanleiding voor aanpassing van het besluit.

Elektrisch rijden voor iedereen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp wil dat alle inwoners in hun eigen buurt hun elektrische auto kunnen opladen. Dit kan helaas niet voor mensen zonder parkeerplek op eigen terrein. Om elektrisch rijden mogelijk te maken voor iedereen, plaatst de gemeente openbare laadpalen. Hiervoor kunnen inwoners die elektrisch gaan rijden een laadpaal aanvragen.

Algemeen verkeersbesluit voor de hele gemeente

Het aantal aanvragen voor elektrische laadpalen neemt sterk toe. Ook de wachttijd neemt toe door de besluitprocedures. Daarom wil de gemeente met dit verkeersbesluit parkeerplekken aanwijzen die ingezet kunnen worden voor toekomstig elektrisch laden. Daarmee blikken we vooruit op de groeiende vraag per gebied. De verwachting is dat er tot en met 2020 nog 64 extra openbare laadpalen in de gemeente bij moeten komen. De kaart bij het verkeersbesluit toont de locaties waar nieuwe openbare oplaadpunten kunnen komen.

Op de beoogde laadlocaties worden maximaal twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen. Dit gebeurt niet meteen. Een laadlocatie wordt pas ingericht als er uit de buurt een geldige aanvraag komt voor een nieuwe laadpaal. In eerste instantie wordt dan één parkeerplaats ingericht als laadplaats. De tweede parkeerplaats mag dan door elke auto worden gebruikt. Bij een toenemend gebruik van de laadpaal wordt ook de tweede parkeerplaats ingericht als laadplaats. Als er op 31 december 2020 nog geen laadpaal is geplaatst op een locatie, dan vervalt het verkeersbesluit voor die locatie.

Beroepsmogelijkheid

Het definitieve verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 25 januari tot en met 8 maart 2018 ter inzage bij het gemeentehuis in Pijnacker en is hierboven te downloaden. Voor dit verkeersbesluit volgen we de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat we het ontwerp-verkeersbesluit eerder zes weken ter inzage hebben gelegd en eenieder in de gelegenheid hebben gesteld om een zienswijze in te dienen.

Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-verkeersbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht. Het adres van de rechtbank is postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer 088 – 3622200.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een laadpaal in de gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt u op deze website onder loketten > producten> laadpaal aanvragen