Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vergadering Wmo-raad 16 december

De eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad is op dinsdagavond 16 december om 19.00 uur in het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

WMO-raad 2014

Wmo betekent Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Wmo omvat veel van wat er met mensen individueel én in de samenleving gaande is. Van Jeugdbeleid tot voorzieningen voor mensen met een beperking. Van leefbaarheid in de wijk tot geestelijke gezondheidszorg. Van wijkgericht werken tot het aanpassen van een woning of het verstrekken van bijvoorbeeld een scootmobiel.

Een belangrijke wet dus, waarbij de gemeente een grote rol speelt in de uitvoering. De Rijksoverheid draagt per 1 januari 2015 vrijwel alle Wmo-taken over aan de gemeenten. Belangrijk dus om deze transitie op de voet te volgen

Wmo-raad

Omdat de Wmo zo veel omvat en omdat de gemeente zo'n belangrijke rol speelt bij de uitvoering van de wet, vereist en verdient de Wmo een advies-raad vanuit de lokale samenleving. Een Wmo-raad dus. Dit is een onafhankelijk orgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies geeft over alles wat onder de Wmo valt.

Onafhankelijk

De Wmo-raad is nadrukkelijk geen onderdeel of verlengstuk van de gemeente. De Wmo-raad is onafhankelijk en bekijkt alles vanuit enerzijds het belang van de burgers en anderszijds de bedoeling van de wet.
Meer informatie vindt u op de speciale website: www.wmoraadpijnackernootdorp.nl

Vergaderingen

De Wmo-Raad vergadert gemiddeld eens per drie weken in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker. De eerstvolgende vergadering is op dinsdagavond 16 december om 19.00 uur.