Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verbetering Dobbeplasgebied

Het gebied de Dobbeplas is de laatste tijd niet goed begaanbaar voor wandelaars en voetgangers vanwege wateroverlast.

Vogel zwemt in de Dobbapls met op de voorgrond riet en op achtergrond struiken en bomen

Dit heeft de aandacht van beheerde Groenservice Zuid-Holland. Zij werkt aan oplossingen op de korte en langere termijn.

Waterkwaliteit

Het afgelopen jaar is de Dobbeplas uitgebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn toen twee baggerdepots gemaakt bij het hondenbos. Dit gebied ligt erg laag en heeft een slechte bodemkwaliteit, vandaar dat de - ook in slechte staat verkerende - bomen hier gekapt zijn. GZH ontwikkelt nu een plan om het gebied - binnen drie jaar weer helemaal op te knappen en bomen terug te planten. Inwoners worden hier bij betrokken.

Maatregelen

Op de korte termijn zijn en worden ook maatregelen genomen. Door de baggerwerkzaamheden en de vorst, hebben de paden het zwaar te verduren gekregen. Bovendien blijven de paden modderig vanwege de slechte ontwatering. Er is nu een tijdelijke greppel gegraven, maar de komende maanden worden de paden nog verder opgeknapt. Ook is overleg met het hoogheemraadschap om het waterpeil te verlagen.

Onderhoud

Naast de verbetering van de paden zijn en worden de bomen en bossages fors gesnoeid en uitgedund. Dit gebeurt eens in de paar jaar. De komende jaren vindt er groot onderhoud plaats aan de oevers en paden