Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Veranderingen Werk en inkomen

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor re-integratie en participatie van inwoners met een arbeidsbeperking. Dit is geregeld in de Participatiewet.

Voor Elkaar

Meedoen in de samenleving

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Daarom wil de regering ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. Voor alle mensen die kunnen werken, maar daar hulp bij nodig hebben is één regeling gemaakt. Deze regeling heet de Participatiewet.

Participatiewet

In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samengevoegd. De uitvoering van de participatiewet wordt een taak voor de gemeente. De gemeente wordt daarmee verantwoordelijk voor re-integratie en participatie van een grotere groep mensen dan nu het geval is. De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met een stevige bezuiniging.

Banenafspraak

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de ‘banenafspraak’. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Bestaande Wajongers

UWV gaat beoordelen welke huidige Wajongers kunnen werken. Voor Wajongers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, verandert er niets. Zij behouden hun volledige uitkering van UWV. Wajongers mét arbeidsvermogen, ontvangen vanaf 2018 een lagere uitkering: 70% van het wettelijk minimumloon in plaats van 75%. Mensen krijgen dus drie jaar de tijd om hun uitgaven aan te passen. Het inkomen van een eventuele partner, spaargeld en ander vermogen, en de kostendelersnorm hebben geen invloed op de hoogte van de uitkering van mensen die nu al een Wajong-uitkering ontvangen.

Nieuwe instroom jonggehandicapten

Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar aangewezen is op ondersteuning, komt onder de Participatiewet te vallen. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen kunnen vanaf 1 januari 2015 niet meer naar UWV voor inkomensondersteuning, maar melden zich bij de gemeente. Alleen jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 nog een beroep doen op de Wajong.

Huidige Wsw’ers

Voor huidige Wsw’ers met een vast dienstverband verandert er niets. Zij houden hun baan en hun salaris. Mensen met een Wsw-indicatie die eind 2014 nog de wachtlijst staan, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet.