Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Veranderingen voor alleenstaande ouders

Vanaf 1 januari 2015 verandert er wat in de regelingen die ouders financieel ondersteunen. Nu zijn er nog 10 verschillende regelingen. Vanaf januari zijn dat er nog maar 4.

Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor ouders met een bijstandsuitkering.

Alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering krijgen nu nog een toeslag van 20 procent. Deze toeslag vervalt vanaf 2015. De hoogte van de uitkering van alleenstaande ouders is dan gelijk aan die van een alleenstaande.

De lagere bijstandsuitkering wordt deels gecompenseerd door een hoger kindgebonden budget (het kindgebonden budget wordt door de Belastingdienst betaald). Het kindgebonden budget wordt namelijk verhoogd met de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’. Maar ondanks deze compensatie, hebben alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015 een lager inkomen dan in 2014.

Omdat er nog meer veranderingen in het kindgebonden budget zijn, zoals verhogingen voor het eerste en tweede kind, verschillen de gevolgen voor alleenstaande ouders van geval tot geval. Als uw uitkering vanaf 1 januari 2015 lager wordt door deze wijzigingen, ontvangt u hier later dit jaar persoonlijk bericht over.