Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Veranderingen Jeugd en gezinnen

Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor (bijna) alle jeugdzorg. De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt samen met andere gemeenten in de regio en met professionele partijen gebruik van de gelegenheid om de jeugdzorg te verbeteren. We gaan de zorg dichter bij huis organiseren en beter samenwerken. Daardoor krijgen kinderen en opvoeders gemakkelijker en sneller toegang tot de juiste zorg.

Voor Elkaar

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien zonder ernstige problemen, zodat ze hun school kunnen afmaken en een goede toekomst hebben. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Ouders en kinderen die wel problemen hebben, moeten echter snel goede hulp krijgen. Dat voorkomt vaak dat problemen groter worden.

Waarom is hervorming nodig

Al langere tijd is bekend dat de huidige jeugdzorg versnipperd, bureaucratisch en ingewikkeld is. Jongeren, (pleeg)ouders én professionals zien nu vaak door de bomen het bos niet meer. Bovendien hebben zij last van al het papierwerk dat de jeugdzorg met zich meebrengt en worden kinderen soms onnodig in hokjes geplaatst. Het kan en moet dus eenvoudiger. Doel van de Jeugdwet is om de jeugdzorg efficiënter, effectiever en dus ook goedkoper in te richten. Achterliggende gedachte daarbij is dat de gemeente dichterbij de inwoners staat en zorg dus ook dichterbij en meer ‘op maat’ kan organiseren.

Welke jeugdzorgtaken gaan naar de gemeente

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijkheid voor (bijna) alle jeugdhulp, waaronder:

  • Jeugdgezondheidszorg
  • Opvoed- en opgroeiondersteuning
  • Alle vormen van ambulante begeleiding
  • (Specialistische) zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking (J-LVG)
  • (Specialistische) zorg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (J-LVG)
  • Uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen
  • Uitvoering van jeugdreclassering
  • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling

Het volledige overzicht vindt u in onderstaand schema:

Eén huishouden, één ondersteuner, één plan

We gaan de zorg dichter bij huis organiseren en beter samenwerken. Wanneer ouders of jeugdigen strakst problemen ondervinden, worden ze geholpen door één ondersteuner. Deze persoon bekijkt samen met het gezin wat er aan de hand is. Samen maken ze een gezinsplan om de problemen op te lossen. Vaak lukt dat met hulp van familie, buren of vrienden. Als dat niet lukt, kan er professionele zorg ingeschakeld worden. Deze persoon blijft altijd het aanspreekpunt, ook wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn. Dit voorkomt dat ouders en jongeren onnodig te maken krijgen met te veel hulpverleners en hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen.

Wat gebeurt er in 2015?

Op 1 januari 2015 start de nieuwe organisatie voor de jeugdzorg. Ouders en jeugdigen die dan problemen ondervinden met opvoeden en opgroeien kunnen dan via de centrale ingang bij één van de drie kernteams hulp krijgen. Voor gezinnen die al gebruik maken van zorg en een indicatie voor zorg hebben die doorloopt in 2015, is 2015 een overgangsjaar. Zij behouden het recht op die zorg tot uiterlijk eind 2015.