Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Standaard tonen-op pagina

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien zonder ernstige problemen, zodat ze hun school kunnen afmaken en een goede toekomst hebben. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Ouders en kinderen die wel problemen hebben, moeten echter snel goede hulp krijgen. Dat voorkomt vaak dat problemen groter worden.

Wat moet er veranderen

De hulp is nu te bureaucratisch georganiseerd. Vaak houden verschillende instanties zich bezig met één jongere of één gezin. Zij werken niet voldoende samen. Daarbij kijken ze te weinig naar wat mensen zelf of met hulp van elkaar kunnen. De zorg voor de jeugd wordt daarmee in de toekomst onbetaalbaar. Dat moet veranderen.

Alle jeugdzorg gaat naar de gemeente

Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle zorg aan jeugdigen. Naast de huidige verantwoordelijkheid voor het preventief jeugdbeleid krijgt de gemeente daarmee ook de verantwoordelijkheid voor:

  • specialistische jeugdhulp;
  • jeugdbescherming;
  • jeugdreclassering;
  • het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Eén huishouden, één ondersteuner, één plan

We gaan de zorg dichter bij huis organiseren en beter samenwerken. Wanneer ouders of jeugdigen strakst problemen ondervinden, worden ze geholpen door één ondersteuner. Deze persoon bekijkt samen met het gezin wat er aan de hand is. Samen maken ze een gezinsplan om de problemen op te lossen. Vaak lukt dat met hulp van familie, buren of vrienden. Als dat niet lukt, kan er professionele zorg ingeschakeld worden. Deze persoon blijft altijd het aanspreekpunt, ook wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn. Dit voorkomt dat ouders en jongeren onnodig te maken krijgen met te veel hulpverleners en hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen.

Wat gebeurt er in 2015?

Op 1 januari 2015 start de nieuwe organisatie voor de jeugdzorg. Ouders en jeugdigen die dan problemen ondervinden met opvoeden en opgroeien kunnen dan via de centrale ingang bij één van de drie kernteams hulp krijgen. Voor gezinnen die al gebruik maken van zorg en een indicatie voor zorg hebben die doorloopt in 2015, is 2015 een overgangsjaar. Zij behouden het recht op die zorg tot uiterlijk eind 2015.

Meer informatie

  • www.hoeverandertmijnzorg.nl
  • Veelgestelde vragen

Meer veranderingen in 2015