Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Veranderingen in Wmo woonvoorzieningen

Per 19 april gaan inwoners voor individuele Wmo woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen die zijn verstrekt vóór 17 mei 2012 een eigen bijdrage betalen.

Vrouw in een rolstoel

Sinds 17 mei 2012 betalen inwoners die een nieuwe Wmo verstrekking van de gemeente krijgen een eigen bijdrage. Vanaf 19 april 2014 geldt dus ook een eigen bijdrage voor oude Wmo voorzieningen. Alleen wanneer het inkomen minder dan 110% bedraagt van de bijstandsnorm die voor de gezinssituatie van toepassing is, hoeft de inwoner geen eigen bijdrage te betalen.

Uitzonderingen

De eigen bijdrage houdt in dat voor de Wmo-voorziening een bedrag per periode van 4 weken wordt betaald. Hoe lang dit bedrag per periode wordt betaald is afhankelijk van de soort voorziening en de kosten van de voorziening.
Voor woonvoorzieningen is wettelijk geregeld dat niet langer dan 39 periodes een eigen bijdrage mag worden opgelegd.
Voor individuele vervoersvoorzieningen als scootmobielen of een persoonsgebonden budget voor vervoer, geldt geen beperking. Daar betaalt de inwoner net als voor hulp bij het huishouden, een eigen bijdrage, zolang de voorziening wordt gebruikt. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen staan beschreven in het Uitvoeringsbesluit individuele verstrekkingen Wmo 2013. Deze vindt u onder politiek-en-organisatie/verordeningen.

Brief CAK

De eigen bijdrage wordt in opdracht van de gemeente berekend en geïnd door het Centraal administratiekantoor (CAK). Via www.hetcak.nl vindt u informatie over de berekening van de eigen bijdrage. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het Wmo taakveld, tel. 14 015.