Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Veiligheidsdemonstratie OBS De Winde

Deze week hebben Gebr. Van Kessel BV en Miriam van der Geest (verkeersleerkracht) een veiligheidsdemonstratie gegeven aan alle kinderen van OBS De Winde. Doel hiervan was om de kinderen bewust te maken van de gevaren van bouwverkeer.

Passeren van een kraan

Zo werd bekeken hoe groot een dode hoek van de kraanmachinist is, deze werd met pionnen uitgezet. Daarnaast is uitgelegd hoe de kinderen een kraan moeten passeren: zoek oogcontact met de machinist (zie je mij, zie ik jou?) en ga er met een grote boog omheen. Ook is met een pop gedemonstreerd dat een kraan kan draaien en dat te dichtbij komen heel gevaarlijk is.

Al met al een leuke en leerzame ervaring!