Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Veilig Thuis Haaglanden

Vanaf 1 januari is er voor de regio Haaglanden een nieuw Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Veilig Thuis Haaglanden.

een bang jongetje met een silhout van een man in de deur

De voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zijn hierin opgegaan. Samen zijn we verantwoordelijk voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij verwachten hiermee weer een volgende stap te zetten in de verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Centraal Advies- en Meldpunt

Veilig Thuis is het centrale Advies- en Meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken heeft: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, professionals, enz. Iedereen kan ons bellen: particulieren die zorgen hebben over iemand en hierover een advies willen of een melding willen doen, professionals die een advies willen of een melding willen doen en slachtoffers die hulp willen of een luisterend oor zoeken. Nu huiselijk geweld en kindermishandeling onder 1 meldpunt vallen, schept dat duidelijkheid en is er meer samenhang. Veilig Thuis Haaglanden wordt in opdracht van de 9 gemeenten in de regio Haaglanden uitgevoerd.

Veilig Thuis logo

Hoe zijn ze te bereiken?

Op de telefoonnummers 0800-2000 en 070–3469717 (beide zijn 24/7 bereikbaar).
Het bezoek- en postadres is Waldeck Pyrmontkade 872 Den Haag.
Informatie staat op www.vooreenveiligthuis.nl en www.veiligthuishaaglanden.nl of mailen naar info@veiligthuishaaglanden.nl