Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Van Haaglanden naar Metropool

Net voor de zomer hebben 24 gemeenteraden gesproken over voorstellen om één Metropoolregio op te richten.

Ook onze raad heeft hieraan meegedaan. Tijd voor een tussenstand: waarom de Metropoolregio en wat vindt onze gemeenteraad daarvan?

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een nieuwe samenwerking van 24 gemeenten; 9 rondom Den Haag en 15 rondom Rotterdam. In totaal wonen er in dit gebied zo’n 2.2 miljoen mensen. De ‘oude’ regio’s, het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam verdwijnen. De nieuwe Metropoolregio komt daarvoor in de plaats, maar gaat niet precies hetzelfde doen.

Waarom deze Metropoolregio?

Het belangrijkste doel van de Metropoolregio is het verbeteren van de mogelijkheden voor werk en welvaart. De economische groei in het zuidelijke deel van de Randstad blijft achter bij andere stedelijke gebieden (‘metropolen’) in Nederland en Europa. In eerste instantie richt de Metropoolregio zich op het openbaar vervoer, de wegen en de economie. We willen zorgen dat deze regio een nog aantrekkelijker vestigingsplaats wordt voor bedrijven en hun medewerkers. We willen zorgen voor een goed netwerk van openbaar vervoer in het gebied, voor onze inwoners én voor bezoekers. En we willen zorgen dat de groene, rustigere, gebieden in deze regio – waaronder Pijnacker-Nootdorp – nog aantrekkelijker worden om te wonen, werken en recreëren. Samenwerking is nodig om zo onze internationale concurrentiepositie verder te versterken.

Voorbereidingen

Formeel bestaat de Metropoolregio nog niet. De voorbereidingen voor dit bestuurlijke samenwerkingsverband zijn in volle gang. Aan alle 24 gemeenteraden is gevraagd om voor augustus te reageren op de plannen. Het definitieve oprichtingsbesluit volgt later dit jaar, als alle gemeenten gereageerd hebben en de plannen zijn aangepast.

Onze raad heeft net voor de zomer over de plannen gesproken. De raad vindt de vorming van de Metropoolregio belangrijk om onze regio te versterken. In de Toekomstvisie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp staat dat we zorg moeten dragen voor goed wonen in onze drie kernen, goed recreëren in onze groene buitengebieden en goede kansen voor duurzame en innovatieve bedrijven. De samenwerking zoals die nu wordt voorgesteld op de thema’s bereikbaarheid en economie draagt daaraan bij.

De Metropoolregio is een ‘logische’ schaal

In de praktijk bewegen onze inwoners en bedrijven zich al in het gebied van de Metropoolregio: je werkt in Den Haag en woont in Pijnacker-Nootdorp – je woont in Pijnacker-Nootdorp en winkelt in Delft – je woont in Rotterdam en schaatst op de ijsbaan van Zoetermeer. En overal kun je gemakkelijk komen via goede fietspaden, wegen en RandstadRail. Het is dus handig als overheden (en anderen) ook op dat niveau samenwerken en afspraken maken. Onze raad vindt ook dat, op termijn, de samenwerking op de thema’s groen en wonen een plek moet krijgen binnen de Metropoolregio. Voor een goed vestigingsklimaat zijn die thema’s net zo belangrijk als bereikbaarheid en economie.

Financiën

Voor de kleinere en middelgrote gemeenten, zoals Pijnacker-Nootdorp, is het in zo’n grote groep van gemeenten belangrijk om voldoende grip op de inhoud en de financiën van de samenwerking te houden. Deze mag niet meer kosten dan de huidige en moet dus slimmer en efficiënter. Dat vraagt om goede afspraken. De gemeenteraden beslissen samen over het takenpakket van de nieuwe Metropoolregio en alle belangrijke besluiten worden eerst aan de raden voorgelegd.

Meer informatie

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zegt ‘ja’ tegen de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en kijkt uit naar de vernieuwde voorstellen. In het najaar volgt dan het definitieve besluit. Kijk voor meer informatie op www.mrdh.nl.