Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Van Beleid naar Uitvoering

De Economische Uitvoeringsstrategie 2013-2016 ‘Ruimte om te ondernemen creëren’ is onlangs goedgekeurd door het college en staat klaar voor u om te raadplegen. Het is een ‘doorblader’ document met een actielijst om ‘U’ tegen te zeggen.

Ruimte om te ondernemen Creëren

Een lijst met 25 concrete activiteiten waarmee we al een start gemaakt hebben in 2013 en waar we hard aan trekken. In samenwerking met de ondernemers, om al die ambitieuze doelstellingen waar te maken voor eind 2016. In april organiseren we een ondernemersbijeenkomst -een uitnodiging hiervoor volgt nog- en komen we met een eerste tussenstand.

Ruimte om te ondernemen creëren

‘Ruimte om te ondernemen’ is ook wat de LTO, VNO-NCW Oostland, de OVPN en Ondernemend 3B in onze buurgemeente allen samen als slogan hanteren. Ruimte in de meest brede zin van het woord; qua regelgeving, kwaliteit en ondersteuning door de gemeente, maar ook fysiek qua ruimte voor bedrijvenlocaties en infra. “Samen werken we aan een duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat in Pijnacker-Nootdorp en de regio.” sprak wethouder Peter van Haagen bij de presentatie van de visie in 2012. Niet alleen mooie woorden, we gaan het ook daadwerkelijk doen.