Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vallen losse woonvoorzieningen voor kinderen ook onder de eigen bijdrage?

In het landelijke uitvoeringsbesluit staat dat het alleen voor woningaanpassingen geldt. Losse woonvoorzieningen vallen daar niet onder.