Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft op 28 april 2016 de Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018 vastgesteld. Deze vervangt de Woonvisie.

De Uitvoeringsstrategie Wonen vervangt de Woonvisie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het stelt de hoofddoelstellingen vast voor de gemeente wat betreft het beleid over wonen.

Daarnaast is vastgesteld welke zaken prioriteit krijgen in de periode tot en met 2018. Nieuwe nieuwbouwinitiatieven dienen bijvoorbeeld bij te dragen aan het verkleinen van lokale schaarste aan goedkope of gelijkvloerse woningen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Albregts tel. 14 015.