Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen en Waterschapsverkiezingen Pijnacker-Nootdorp

Bij de verkiezing van de leden voor de Provinciale Staten heeft in de gemeente Pijnacker-Nootdorp de VVD de meeste stemmen gehaald.

Provinciale Statenverkiezing

Bij de Provinciale Statenverkiezing hebben 4766 kiezers in Pijnacker-Nootdorp voor de VVD gekozen. Het Forum van Democratie (FvD) en D66 volgen met respectievelijk 4265 en 2640 stemmen. 61,1% van de stemgerechtigden heeft zijn stem uitgebracht voor de Provinciale Staten.

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben 23.834 inwoners een geldige stem uitgebracht in een van de stembureaus. Er waren 65 ongeldige en 70 blanco stemmen. Het opkomstpercentage voor de Provinciale Statenverkiezing is 61,1% (op 39.201 stemgerechtigden).

Voorlopige uitslag Pijnacker-Nootdorp voor Provinciale Staten
Partij Aantal stemmen
VVD 4766
PVV 1408
D66 2640
CDA 2377
PVDA 1654
SP 733
SGP 241
ChristenUnie 1115
Groenlinks 1900
Partij voor de dieren 1087
50plus 882
DENK 137
NIDA 33
Code Oranje 84
Forum voor Democratie 4265
Lokale Partijen Zuid Holland 512

Waterschappen

Ook bij de Waterschapsverkiezing van het Hoogheemraadschap Delfland stemden de meeste kiezers in Pijnacker-Nootdorp voor de VVD. In totaal hebben 22.965 kiezers een geldige stem uitgebracht (41.038 stemgerechtigden). Er 100 ongeldige stemmen en 423 blanco stemmen.

Voorlopige uitslag Pijnacker-Nootdorp voor Waterschap
Partij Aantal stemmen
VVD 4854
Algemene waterschapspartij 3275
PvdA 2613
CDA 3394
Water Natuurlijk 2985
Partij voor de dieren 2072
50plus 1388
ChristenUnie/SGP 1280
Integer Liberaal 79
Partij Sociaal Cultureel Centrum 80
Blanco lijst met als eerste kandidaat Gerritsen, D 57
Waterschapspartij PUUR 888