Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Na afloop van het Najaarsconcert van Harmonie Nootdorp op zondag 6 oktober heeft burgemeester F.H. Buddenberg twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Kees Sluis, voorzitter van de Harmonie en Piet van Hagen, vice-voorzitter werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn toespraak ging de burgemeester in op hun bestuurlijke activiteiten.

foto: Wouter Dol

Kees Sluis is al 25 jaar voorzitter van de Harmonie Nootdorp

Onder zijn voorzitterschap werd een begin gemaakt met de professionalisering van de opleidingen en de artistieke ontwikkeling van het orkest. Hij knoopte contacten aan met conservatoria en koos daarbij vaak voor jonge, talentvolle leerkrachten. Zo groeide het aantal professionele leerkrachten van 1 naar 9. Ook het aantal leden van het orkest vermeerderde, van 40 naar circa 105! Dit is geen automatisme geweest, maar het gevolg van zijn actieve benadering van scholen, via het zogenaamde scholenproject.
Inmiddels zijn binnen de harmonie 4 orkesten actief op elk spelniveau. Jong en oud kunnen zo samen musiceren. De Harmonie en Nootdorp zijn van oudsher altijd al sterk met elkaar verbonden geweest. En dat werd voortgezet onder deze voorzitter. De Harmonie treedt altijd op bij die typisch sfeerbepalende dorpse evenementen. Daarnaast is hij al jaren secretaris van de HAFABRA (Harmonie-Fanfare-Brassbands). Via dit overkoepelende orgaan leggen de leerlingen hun muziekexamen af. Zo wordt de kwaliteit van het orkest en het spelniveau van de kinderen geborgd.

Piet van Hagen is al 25 jaar vice-voorzitter van de Harmonie Nootdorp

Zijn takenpakket was meer van financiële aard. De administratie werd gemoderniseerd, gedigitaliseerd, zodat het financiële beheer van de vereniging door de jaren heen gezond bleef.
Ook is hij nauw betrokken bij de jaarlijkse inzamelingsactie die de Harmonie in het dorp organiseert. Ten bate van het Opleidingsfonds. De acties leveren mooie bedragen op die onder andere ten goede komen aan het instrumentenfonds. Door scherp te onderhandelen, werd meestal een fikse kortingen bedongen bij de aankoop van instrumenten, en dat komt de vereniging natuurlijk weer ten goede. Want zo krijgen de leden de beschikking over een goed instrument.
Daarnaast bent u als technisch producent verantwoordelijk voor de techniek bij concerten, voor het geluid en video-presentaties etc.
Daarnaast heeft hij zich langdurig ingezet voor diverse woningcorporaties. Zoals de Woningbouw Vereniging Nootdorp, de Stichting Wonen en als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Woningbouw Nootdorp en de Samenwerkende Woningcorporaties Ypenburg.