Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitreiking koninklijke onderscheidingen 2015

Burgemeester Francisca Ravestein reikte op vrijdag 24 april Koninklijke Onderscheidingen uit aan drie inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp ter gelegenheid van Koningsdag.

Burgemeester Ravestein met mensen die een koninklijke onderscheiding 2015 krijgen

Foto: Cok van den Berg

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau is uitgereikt aan de heer J.J. van der Elst uit Pijnacker, de heer A.G.J. van Geest uit Delfgauw en de heer F.A. Gijzen uit Nootdorp.

De heer Van der Elst

Sinds 1980 is de heer Van der Elst actief als vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Pijnacker/ Nootdorp (later de Gereformeerde Kerk van Pijnacker/ontmoetingskerk) waar hij onder meer ouderling, lid van het college van kerkrentmeesters en koster was. Vanaf 2001 tot heel recent was hij bestuurslid bij de Interkerkelijke Stichting voor Seniorenhuisvesting (IKS) te Pijnacker. De heer Van der Elst fungeerde als vraagbaak op het gebied van beheerszaken.

Voorts leverde hij een grote bijdrage aan de renovatie van de appartementen in het IKS-complex (De Schakelaar) waaronder de renovatie van de gevel van dit complex. In de periode van 2010 tot 2013 heeft de heer Van der Elst een belangrijke rol vervuld bij de Wereldwinkel in Pijnacker. Hij was zeer actief bij de voorbereiding en begeleiding van de afbouw van de nieuwe winkel in winkelcentrum Ackershof en was na de opening een jaar voorzitter. Sinds 2008 is hij één van de organisatoren van het "Zestig Plus" toernooi van de tennisvereniging Pijnacker. Sinds maart 2014 is de heer Van der Elst lid van het bestuur van de wijkvereniging Pijnacker-Noord.

De heer Van Geest

Bij Hockeyclub RingPass begon de heer Van Geest in 1970 als jeugdtrainer. Daarnaast had hij zitting in diverse commissies zoals de jeugd- en trainingscommissie, en vervulde binnen het bestuur de functie van penningmeester. Sinds 2002 is hij voorzitter van “Vrienden van RingPass”. Vanaf 1979 tot heden is hij begeleider van Pelgrimsreizen voor zieken naar Lourdes bij VNB Nationale Bedevaarten.

Ook binnen de kerk is de heer Van Geest al meer dan 40 jaar actief bij de Rooms-Katholieke gemeenschappen van Delft. Binnen de Allerheiligst Sacraments-gemeenschap was hij van 1970 tot 1995 actief in de parochievergadering, waar hij actief was voor verschillende werkgroepen o.a. de stuurgroep pastoraat waar hij in samenwerking met de pastor leiding gaf aan alle diaconale en liturgische werkgroepen van de gemeenschap. Hij leidde het Jongerenkoor en is al meer dan 25 jaar actief als lector bij diverse vieringen. Binnen de cantorij ondersteunt hij de vieringen al meer dan 30 jaar als zanger. Binnen de St. Hippolytusparochie was hij in de periode rond 2004 – 2009 actief met de voorbereidingen van de maandelijkse bestuursvergaderingen. Binnen de St. Ursulaparochie is hij sinds 2010 actief als lid van het Parochieel Charitatief Centrum.

De heer Gijzen

De heer Gijzen is sinds 1995 verbonden aan de Oranjevereniging Nootdorp, waarvan tussen 1995 en 2001 als voorzitter. Tijdens Koninginnedag/Koningsdag verzorgde hij jaren diverse activiteiten. Verder zet hij zich al jaren in voor de jaarlijkse lampionnenoptocht voor kinderen alsmede voor de jaarlijkse kermisweek, de jaarmarkt en het jaarlijkse Kapellenfestival en liep jaar na jaar langs de deur met donateurskaarten. Onder de vlag van de Oranjevereniging verzorgde de heer Gijzen vanaf 1997 t/m 2014 bijna jaarlijks de organisatie voor Dodenherdenking in het dorp. Hij heeft er voor gezorgd dat ook na de fusie van Nootdorp met Pijnacker de Dodenherdenking in Nootdorp gehandhaafd bleef.

Van 1998 tot 2002 werd hij bestuurslid en penningmeester van ’Stichting tegen Annexatie Nootdorp‘. Bij Peuterspeelzaal De Klauterbeer was de heer Gijzen penningmeester en voorzitter van 2001 tot 2007. Bij de scouting Nootdorp heeft hij zich vanaf 2002 onder meer als penningmeester bezig gehouden bij de voorbereidingen van de nieuwe huisvesting van de scouting (stichting Bos). Hij voerde onder meer de financiële administratie en verleent nog steeds hand- en spandiensten. Bij badmintonvereniging DEO trad de heer Gijzen onder meer op als penningmeester en vanaf 2012 tot heden is hij voorzitter.