Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw M.T. Paap

Locoburgemeester P.W.M.M. van Haagen reikte op maandag 23 juni om 8.45 uur op basisschool De Waterwilg, De Poort 4 te Nootdorp de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit aan mevrouw M.T. Paap, directeur van de Waterwilg.

Uitreiking koninklijke onderscheiding aan mw. M.T. Paap

Directeur de Waterwilg

Mevrouw Paap is sinds 1999 werkzaam als directeur van de Waterwilg te Nootdorp. Zij heeft in vijftien jaar De Waterwilg als basisschool op de kaart gezet in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In 15 jaar is de school gegroeid van 5 klassen in 1999 naar 26 klassen in 2014. De school speelt in op verschillende onderwijs ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan kinderen met sociale en/of emotionele problemen. Deze leerlingen worden extra begeleid zodat zij niet hoeven te worden geplaatst in het Speciaal Onderwijs.

Daarnaast initieert mevrouw Paap diverse projecten op school en heeft zij vorm gegeven aan de interne leerlingenzorg en de realisatie van een klas voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Ook besteedt zij extra aandacht aan zorgleerlingen en hun gezin en probeert zij aanpassingen en oplossingen te vinden. Zij is regelmatig in de weekenden en in de vakanties op school te vinden om daar kleine verbouwingen en verfwerkzaamheden te verrichten. Mevrouw Paap leidt de school op voortreffelijke wijze en zorgt voor een consistent beleid en een stabiele school. Daarnaast neemt zij deel aan de kenniskringen P&O en ICT, is zij lid en deskundige van een Benoemings- en Advies Commissie (voor directeuren van nieuwe scholen).

mevrouw M.T. Paap

Kenia

Daarnaast heeft zij de volgende (beroepsgerelateerde) nevenactiviteiten:
In 1992 was zij oprichter van de Gandaschool en later ook van de Dzomboschool in Kenia. Er is onder haar leiding een school gebouwd met goede faciliteiten en daarnaast een “meisjeshuis” waar 6 jonge weeskinderen wonen die hier worden opgevangen en opgeleid. Betrokkene bezoekt twee keer per jaar de scholen. Ze houdt gesprekken met de onderwijzers aldaar en zij evalueert de onderwijsresultaten en geeft kritiek waar dat nodig is. Zij heeft inmiddels een groot netwerk van Keniaanse notabelen. De kinderen van de Waterwilg ondernemen individueel of in groepjes diverse acties om geld in te zamelen voor de scholen. Tevens is zij sinds 2002 samen met haar familie sponsor van diverse kinderen.

Makena

Sinds 1992 is mevrouw Paap organisator en begeleider van het meisjesproject en concert Makena. Door activiteiten te organiseren zamelen de leerlingen van groep 8 van de school ieder jaar weer geld in voor 1 of 2 meisjes in Kenia waardoor het mogelijk wordt voor deze meisjes een opleiding te volgen. Inmiddels zijn er 8 jonge vrouwen die hierdoor een vervolgopleiding hebben gehad en daarmee een baan en een inkomen voor zichzelf hebben kunnen verwerven.

Stichting Tenda Pamoja Primary

Vanaf 2007 is mevrouw Paap bestuurslid en secretaris van de stichting Tenda Pamoja Primary Education. Betrokkene heeft het bestuurswerk overgenomen van de oprichters van het Verkaart Project. De stichting beheert o.a. een aantal lagere scholen in Kenia. De stichting zet zich in voor zaken als gezondheidszorg, onderwijs en de lokale economie. Daarnaast organiseert en leidt zij allerlei evenementen en projecten, zowel in Nederland als in Kenia. Een project van de stichting is het Vrouwenproject. Een groep van twintig vrouwen heeft een gezamenlijke onderneming, waarmee zij een zelfstandig bestaan hebben kunnen opbouwen voor henzelf en hun gezin.

Met al deze activiteiten heeft mevrouw Paap laten zien al vele jaren in beroepsmatig en maatschappelijk opzicht zeer betrokken te zijn bij onze gemeenschap maar ook daarbuiten.