Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitleenpunt Delfgauw

Een half jaar na de opening vragen de vrijwilligers van de Bibliotheek Oostland aandacht voor hun Uitleenpunt Delfgauw.

2 mensen liggend in het gras die een boek lezen

Vooral woensdagmiddag van 13.00 -15.00 uur wordt goed bezocht door met name de schoolgaande jeugd. De vrijdagavond van 18.30 - 20.30 uur blijft achter qua bezoekersaantallen. Maar ook dan zijn de vrijwilligers present zijn om te helpen bij het lenen van materialen in ontmoetingscentrum De Kiezel aan de Laan der Zeven Linden 173. Meer informatie: www.bibliotheekoostland.nl.